19 november 2017

Vragen en antwoorden

Publiceren

In deze sectie uitleg hoe u naar vergelijkingssites publiceert en wat er allemaal bij komt kijken om dit in te regelen.

Vergelijker: Satisfied Shopping (gratis)

Naar vergelijker Satisfied Shopping kunt u gratis en zonder veel handelingen publiceren.

Stap 1: Ga naar ‘Publicaties’

Stap 2: Zet vergelijker ‘Satisfied Shopping’ aan.

Stap 3: Via de ‘gereedschap set’ kunt u een campagne koppelen en/of via filters een deel van uw productcatalogus publiceren. De ‘Toegangs URL’ heeft u nodig om uw feed kenbaar te maken bij Satisfied Shopping.

Stap 4: Ga naar https://www.satisfiedshopping.com/stores/add/ en maak een account aan. Na validatie kunt u uw webshop aanmelden en de ‘Toegangs URL’ van Shopfeedz invoeren zodat Satisfied Shopping uw productcatalogus kan inlezen.

Vergelijker: Scoupz (Eerste 6 maanden gratis)

Shopfeedz klanten kunnen 6 maanden lang gratis adverteren op Scoupz. Deze aanbieding geldt tot en met 31 januari 2018.

Stap 1: Ga naar ‘Publicaties’

Stap 2: Zet vergelijker ‘Scoupz’ aan.

Stap 3: Via de ‘gereedschap set’ kunt u een campagne koppelen en/of via filters een deel van uw productcatalogus publiceren. Het is niet nodig om uw artikelen te categoriseren maar daar staat tegenover dat alleen artikelen met een geldige EAN/GTIN codes worden geaccepteerd. De ‘Toegangs URL’ heeft u nodig om uw feed kenbaar te maken bij Scoupz.

Stap 4: Ga naar de https://corp.scoupz.com/aanmelden-scoupz/shopfeedz en vul uw gegevens en de ‘Toegangs URL’ in. Zodra uw gegevens gevalideerd zijn worden de artikelen automatisch ingelezen bij Scoupz.

Rapportages

Rapportages laten de wijzigingen zien die in uw productcatalogus hebben plaatsgevonden. Tevens geven de validatie rapporten weer de kwaliteit van uw productcatalogus en of de artikelen voldoen aan de eisen van de vergelijkers waar u naar toe publiceert. In deze sectie een overzicht van vragen en antwoorden op zaken die u in de rapportages kunt tegenkomen.

Ongeldige EAN/GTIN code

Shopfeedz controleert aan de hand van een algoritme of de ingevoerde EAN/GTIN code valide is. Er wordt niet gecontroleerd of de code bij de juiste omschrijving hoort. Ga op de verpakking na of de juiste code in uw productcatalogus staat. Klik hier om te controleren of de EAN/GTIN code voldoet aan de standaard.

EAN/GTIN codes zijn bij veel vergelijkers verplicht. Er bestaat maar één EAN/GTIN code per artikel en dat maakt het voor de vergelijker ideaal om een vergelijking op te stellen over de diverse aanbieders heen. Daarom geldt: Beter geen EAN/GTIN code dan één die niet bij het artikel hoort.

Dubbele artikel code

Als het validatie rapport aangeeft dat er nog een duplicaat voorkomt, dan betekent dit dat er één of meerdere artikelen binnen uw productcatalogus dezelfde artikel code dragen.

Vergelijkers vragen naar unieke artikel codes en het is derhalve aan te raden om dubbele artikel codes te vermijden.

CCV Shop Merchants
In CCV Shop gaat dit om het veld ‘Artikelnummer’. Bij dubbele codes graag dit veld aanpassen en uw nummer uniek maken.

Artikel code verplicht

Artikel codes zijn niet alleen belangrijk voor vergelijkers om artikelen op te slaan binnen hun platform. Ook Shopfeedz gebruikt de artikel code om ieder artikel uniek op te slaan. Bij onderstaande melding graag binnen uw productcatalogus ieder artikel voorzien van een unieke artikel code.

CCV Shop
In CCV Shop gaat dit om het veld artikelnummer.

 

Validatie Rapport: Foutenlijst wegwerken maakt uw productcatalogus beter

De foutenlijst geeft weer welke fouten u kunt aanpakken om uw productcatalogus te verbeteren. Hoe meer meldingen worden weggewerkt, hoe beter de kwaliteit van uw productcatalogus wordt. Een aantal attributen controleren we al bij het binnenhalen van de productcatalogus zoals bijvoorbeeld incorrecte EAN codes. U vindt de foutenlijst bij: Rapportages > Validatie rapport > Foutenlijst.

In het overzicht de meldingen die Shopfeedz vind bij het binnenhalen van de productcatalogus. Ook staan in het overzicht meldingen van vergelijkingssites die u heeft geactiveerd.

Wanneer u klikt op ‘Artikel velden’ of die van een vergelijker volgt een lijst van artikelen met de melding erin.